Fuior

Săculețul fără fund

Conceptul „FUIOR” conține o serie de plicuri reutilizabile de ceai ce oferă o experiență unică, ecologică și estetică celui ce consumă ceaiul. Am pornit de la structura fibrelor de bumbac si a corpului vegetalei alese si am creat un produs bazat pe pro- prietățile bumbacului cât si pe tradiția românească si valorile acesteia. Experiența ceaiului a devenit un manifest în ultimii ani, o multitudine de localuri abordează o tematică bazată pe tradiția ceaiului.