C.P 248

O barcă visa că e o frunză...sau era invers?

Frunza de mostera a fost punctul de pornire al conceptului “CP 248”. Preluând formele vegetale ale acesteia și translându-le în designul navei am urmărit legătura subtilă dintre apă, vegetație si om.